Proclaimer

De gemeente Papendrecht respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform deĀ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hier toestemming van de bezoeker voor gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kan de gemeente Papendrecht haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

De gemeente Papendrecht kan haar privacystatement wijzigen. Vragen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan de gemeente Papendrecht.