Begroting 2020 vastgesteld

Gepubliceerd op: 08 november 2019 13:45

De gemeenteraad heeft op donderdagavond 7 november unaniem besloten de gemeentebegroting 2020 vast te stellen. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn er 5 moties ingediend. Alleen de motie 'begrotingsevenwicht' is aangenomen, de motie over 5G is ingetrokken, de rest is verworpen. De moties zijn te vinden bij de stukken van de raadsvergadering (agendapunt 6).

Verder stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor uitvoering van de stemmings- en vaststellingsprocedure voor de inwerkingtreding van een bedrijveninvesteringszone op bedrijventerrein Oosteind.

Daarnaast is stil gestaan bij het afscheid van raadslid Egbert Lichtenberg (CDA), die 9 december wordt geïnstalleerd als burgemeester van gemeente Altena. Zijn opvolger is Arianne van der Matten, die in de raadsvergadering de eed heeft afgelegd.

De andere agendapunten zijn doorgeschoven. Vrijdagavond 8 november 20.00 uur wordt de raadsvergadering vervolgd. Dan wordt er gesproken over:

  • Zienswijze begrotingswijziging 2019 en 2020 DG&J (SOJ)
  • Krediet brandweerkazerne

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda: regionaal risicoprofiel en rekenkamerfunctie.