Commissie Ruimte in gesprek over ecologisch maaibeheer

Gepubliceerd op: 18 oktober 2019 12:10

In een informele bijeenkomst wordt de commissie Ruimte op woensdagavond 30 oktober bijgepraat over het ecologisch maaibeleid in gemeente Papendrecht.

De volgende sprekers komen aan het woord:

  • Iris van der Arend (ecoloog)
  • Kees Jan van Zwienen (groenbeheerder)
  • Arjan Korteland (bestuurslid van Stichting Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht)
  • Sjoerd Veerman (voorzitter van Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard)

Zij zijn bij het natuurvriendelijk maaibeheer en de maatschappelijke initiatieven op het gebied van insecten/natuur betrokken. Rindert Bosselaar (gemeente Papendrecht) is gespreksleider. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen.

Welkom! Deze sessie vindt tussen 19.00 en 20.00 uur en vindt plaats in de raadzaal; dit is voorafgaand aan de formele commissievergadering. Ook geïnteresseerde inwoners en organisaties zijn van harte welkom om hun vragen te komen stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Kruidenrijke berm (klein)