Commissie Samenleving 1 april 2021 thuis meekijken? Dat kan hier!

Gepubliceerd op: 01 april 2021 13:15

De commissie Samenleving spreekt vanavond o.a. over Aanleg en renovatie sportvelden en de hoofdlijnennotitie GR Sociaal.

Beeldvorming Beleidskader aanleg en renovatie sportvelden
De portefeuillehouder spreekt met de commissie over het concept Beleidskader aanleg en renovatie sportvelden. Het definitieve kader komt in de mei/juni cyclus naar de raad ter besluitvorming.

Hoofdlijnennotitie GR Sociaal
In het kader van de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden bespreekt de commissie de hoofdlijnennotitie vanuit het transitiespoor GR Sociaal. Het betreft een consulterende bespreking. De commissie bereid een reactie voor die wordt meegegeven aan de Stuurgroep en betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de GR Sociaal.