Commissie Samenleving 8 april 2021 thuis meekijken? Dat kan hier!

Gepubliceerd op: 08 april 2021 12:15

De commissie Samenleving spreekt vanavond o.a. over Huisvesting VO Scholen en IKC De Wielen.

Beeldvorming Stand van Zaken Haalbaarheidsonderzoek huisvesting VO-scholen
De commissie krijgt informatie over de werkwijze en stand van zaken van de haalbaarheidsstudie naar de nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om een tussenstand.

Renovatie IKC De Wielen
De renovatie van locatie De Wielen is opgenomen in het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2013-2022. De commissie bespreekt het voorstel om middelen ten behoeve van de renovatie beschikbaar te stellen.