Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Papendrecht

Gepubliceerd op: 14 februari 2020 12:25

De gemeenteraad van Papendrecht is 1 januari 2020 gestart met een pilot bestuurlijke vernieuwing. Deze pilot duurt een half jaar en is bedoeld om een duidelijkere én publieksvriendelijkere vergaderstructuur te realiseren.

Hoe ziet de nieuwe vergaderstructuur eruit?
• De commissiestructuur ABZ, Ruimte en Samenleving vervalt;
• De beeldvormende fase krijgt een eigen avond, los van de raadsvergadering;
• Daar is meer ruimte voor interactie met inwoners, bedrijven, organisaties;
• Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering, net als de besluitvorming.

Inspreken
Het spreekrecht is bedoeld voor inwoners of organisaties die de gemeenteraad van Papendrecht over een onderwerp willen toespreken. Een bijdrage (van maximal 5 minuten) kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat van de eerstvolgende raadsvergadering, maar mag hier ook los van staan.
Aangezien de commissievergaderingen vervallen, is er in de pilot bestuurlijke vernieuwing een nieuwe plek waar inwoners of organisaties kunnen inspreken. Van spreekrecht kan voortaan gebruik worden gemaakt tijdens de beeldvormende avond, tussen 20.00 en 20.15 uur.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? U kunt zich hiervoor tot 10 minuten voor de vergadering aanmelden via de griffie. Ook als u vragen heeft over de invulling van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via 14 078 of griffie@papendrecht.nl.