Raad 9 juli: Kijk thuis live mee

Gepubliceerd op: 06 juli 2020 15:25

De gemeenteraad vergadert donderdag 9 juli vanaf 16.30 uur op het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream. 


De Kaderbrief 2021-2025 staat op de agenda. In de kaderbrief worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren geschetst. Hiermee geeft de gemeenteraad het college inhoudelijke en financiële kaders mee bij het opstellen van de begroting van volgend jaar. In de kaderbrief is ook een scenario van bezuinigingen opgenomen, waarmee de begroting 2021 sluitend kan worden gemaakt.

Het programma is als volgt:
16.30 – 18.00 uur 1e termijn fracties
19.30 – 23.00 uur 2e termijn fracties en college