Raadsvergadering 18 februari thuis meekijken? Dat kan hier!

Gepubliceerd op: 17 februari 2021 15:35

De gemeenteraad vergadert donderdag 18 februari 2021 vanaf 20.00 uur. De vergadering is digitaal. Thuis meekijken kan via de link naar de livestream. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Afscheid leden Rekenkamercommissie
• Toekomstrichting Rekenkamercommissie
• Plan van Aanpak Omgevingsplan
• Ondersteuning raad traject VO-scholen
• Bekrachtiging geheimhouding m.b.t. ondermijning