Raadsvergadering van 12 mei 2022 thuis meekijken? Dat kan hier!

Gepubliceerd op: 12 mei 2022 08:05

De gemeenteraad vergadert donderdag 12 mei 2022 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Markt 22 te Papendrecht. Deze vergadering is hier live te volgen. Hier kunt u ook eerdere vergaderingen terugkijken.

Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende agendapunten:

Installatie raadslid GroenLinks

  • Bespreekstukken
  • Aanwijzingsbesluit contactfunctionaris Wet open overheid
  • Benoeming lid RvT Willem de Zwijger College
  • Normenkader 2021
  • Wijziging RvO en Verordening raadscommissies
  • Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Verver
  • Moties vreemd aan de orde van de dag

U vindt hier de agenda en bijbehorende stukken van deze raadsvergadering.