Terugblik commissie ABZ 14 december 2020

Gepubliceerd op: 22 december 2020 14:00

Quick Scan Lokale Democratie
De commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan Lokale Democratie. Dit is een onderzoek dat is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de stand van de eigen lokale democratie. In een vervolggesprek in februari 2021 wordt in de commissie en raad besproken wat de uitkomst betekent voor de toekomst en welke (verbeter)acties gewenst zijn.

Toekomst Rekenkamerfunctie
Vanwege een wetswijziging het aflopen van de termijn van de externe leden van de Rekenkamercommissie dienen er keuzes gemaakt te worden over de toekomst van de Rekenkamer van Papendrecht. Het gesprek in de commissie is gevoerd aan de hand van de volgende vragen: Hoe zou de relatie van de Rekenkamer met de samenleving, het college en de raad er uit moeten zien? Waar richt het onderzoek zich op? Welke vorm? Hoe wordt de Rekenkamer ingevuld? Wie voert onderzoek uit?