Terugblik raadsvergadering 9 april 2020

Gepubliceerd op: 10 april 2020 08:35

Om de raadsvergadering te kunnen openen, is in Papendrecht de aanwezigheid vereist van minimaal 12 raadsleden ('quorum'). De burgemeester en griffier constateerden na opening van de vergadering op woensdagavond 8 april dat aan deze vereiste uit de Gemeentewet niet werd voldaan. Geen van de 23 raadsleden is naar de raadzaal van het gemeentehuis gekomen. Daarom heeft de burgemeester een nieuwe raadsvergadering uitgeschreven. Deze vergadering vond plaats op donderdagavond 9 april. Voor een nieuw uitgeschreven vergadering geldt de minimale vereiste aanwezigheid niet.

 

Bij de raadsvergadering van 9 april 2020 waren aanwezig: Margré van Wijngaarden, Arjan Kosten, Sophia de Keizer en Akkie Bokma (vanaf agendapunt 10). Vanwege een technische storing was het niet mogelijk thuis live mee te kijken naar de vergadering. De raadsvergadering is wel opgenomen; de video-opnames staan op de website.

 

De volgende besluiten zijn genomen:
• Akkie Bokma is toegelaten als raadslid voor de VVD;
• Leo Quist is benoemd als duo-raadslid GroenLinks;
• Bij het vertrek van Marco de Haas (VVD) en Jennie Vos (GroenLinks) wordt op een later moment stil gestaan;
• De verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020 is vastgesteld. De vier aanwezige raadsleden stemden voor het voorstel;
• De tijdelijke wijziging verordening winkeltijden is bekrachtigd. Hierover namen de raadsleden op vrijdag 20 maart een voorlopig besluit, via de digitale weg. De wijzigingsverordening zorgt ervoor dat levensmiddelen winkels tijdens de coronacrisis elke zondagmiddag open kunnen zijn. Dit geldt voor de duur van de noodverordening. Arjan Kosten (SGP) en Margré van Wijngaarden (PAB) gaven een stemverklaring. De uitgesproken teksten zijn te vinden bij de stukken van de raadsvergadering. Arjan Kosten (SGP) stemde tegen het voorstel, de anderen voor.

 

Besluitvorming in tijden van corona
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, vergadert de gemeenteraad van Papendrecht vooralsnog alleen over onderwerpen die echt niet doorgeschoven kunnen worden naar een later moment. De raad neemt alleen besluiten over onderwerpen die naar verwachting hamerstukken zijn, of alleen een korte stemming nodig hebben. De raadsleden stellen technische en politieke vragen zo veel mogelijk schriftelijk. Wanneer de raad kort bijeenkomt, wordt de raadzaal zo ingericht dat de afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen.

 

Raadsvergadering 9 april 2020
Nieuw raadslid Akkie Bokma

Raadsvergadering 9 april Leo
Nieuw duoraadslid Leo Quist