Vooruitblik Commissie ABZ 12 oktober: ombuigingen

Gepubliceerd op: 07 oktober 2020 18:20

Op 12 oktober vergadert de commissie ABZ o.a. over de ombuigingsvoorstellen.


Op 14 september is de commissie geïnformeerd over de ambtelijke inventarisatie van mogelijke bezuinigingen die de gemeente Papendrecht dient te maken.


In de commissie ABZ op 12 oktober worden politieke keuzes aangaande de ombuigingsvoorstellen (bezuinigingen) besproken. De raad geeft richting mee aan het college over de voorstellen en hoe de samenleving in het proces van verdere uitwerking wordt betrokken.
Wilt u de raad iets meegeven over de ombuigingsvoorstellen? Wanneer u wilt inspreken bij de commissie ABZ of deze wilt bijwonen kunt u zich aanmelden bij de griffie, via griffie@papendrecht.nl. In verband met de corona-regels in het theater kan dit tot uiterlijk maandag 12 oktober 9.00 uur o.v.v. email en telefoonnummer.

Nb! Locatie: Theater de Willem