Vooruitblik commissie Samenleving 16 september

Gepubliceerd op: 09 september 2020 10:10

Vooruitblik Commissie Samenleving 16 september

De commissie Samenleving start om 20.00 uur in Theater de Willem. Wilt u thuis meekijken? U kunt de vergadering volgen via de link naar de livestream (deze volgt nog). Wanneer u wilt inspreken bij de commissie Samenleving of deze wilt bijwonen kunt u zich aanmelden bij de griffie via het mailadres griffie@papendrecht.nl. In verband met corona-regels in het theater kan dit tot uiterlijk 15 september. 

Governance Jeugdhulp

Goede jeugdzorg, lokale sturing, regionale afstemming en kostenbeheersing vindt iedereen belangrijk, maar het is lastig om dit in goed evenwicht te brengen. In opdracht van het bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd is een onderzoek uitgevoerd hoe dit vorm gegeven kan worden. Adviesbureau AEF presenteert tijdens de commissie het conceptrapport. De commissie heeft de mogelijkheid vragen te stellen en opiniërend richting mee te geven aan de portefeuillehouder ter voorbereiding op de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

VO-scholen
De commissie bespreekt het voorstel om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de toekomstbestendige huisvesting voor de VO-scholen. De voorgestelde locaties zijn Vijzellaan en
Van der Palmpad (tot aan de Douwes Dekkerlaan).

Op 7,8 en 10 september zijn belangstellenden welkom bij de inloopmomenten georganiseerd door het college. Belangstellenden zijn daarnaast ook welkom om in te spreken tijdens de commissie Samenleving op 16 september. U kunt hierover contact opnemen via het e-mailadres griffie@papendrecht.nl.

Nota lokaal gezondheidsbeleid
Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid medeverantwoordelijk voor het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van de inwoners. Zij stellen hiervoor iedere vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid op. De commissie bespreekt de nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023. Op 1 oktober wordt de raad gevraagd de nota vast te stellen.

Zienswijze begrotingswijziging 2020 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Tijdens de commissie Samenleving wordt opiniërend gesproken over de begrotingswijziging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Voor de raad van 1 oktober 2020 wordt een zienswijze voorbereid waarover de raad een besluit neemt.

Inspreken en meepraten: wat vindt u?

Wilt u de lokale politieke laten weten hoe u over een onderwerp denkt dat op de agenda van een commissie staat (of een ander onderwerp)? In deze coronatijd lopen veel dingen anders dan normaal, ook de manier waarop u kunt meepraten en inspreken. Zoekt u naar de juiste manier om dit te doen? De griffie van de gemeenteraad kan met u meedenken. U kunt contact opnemen via het e-mailadres griffie@papendrecht.nl.