Vooruitblik commissievergaderingen oktober

Gepubliceerd op: 07 oktober 2020 18:20

De openbare commissievergaderingen ABZ, Ruimte en Samenleving zijn op resp. maandag 12, woensdag 14 en donderdag 15 september. Deze commissievergaderingen zijn o.a. ter voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van 5 november 2020.
De vergaderingen van de commissies starten om 20.00 uur. De commissies Ruimte en Samenleving zijn in de raadzaal. De publieke tribune is vanwege corona gesloten. De commissie ABZ is in Theater de Willem.


De commissie ABZ vergadert over de Ombuigingen en de Programmabegroting 2021.


De commissie Ruimte wordt geïnformeerd over de Ontwikkellocaties in Papendrecht en het Programma Groen. Ook bespreekt de commissie het voorstel voor het herbenoemen van een lid van de welstandscommissie.


De commissie Samenleving bespreekt op verzoek van de fractie OP de capaciteit van de voetbalvelden van vv Papendrecht en vv Drechtstreek. Ook gaat de commissie in gesprek over Sterk Papendrecht, het Beleidsplan Sociaal Domein en het Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024.