Brief sturen

Wilt u de Gemeenteraad iets laten weten? U kunt een brief per mail versturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda van de Gemeenteraad staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen te vragen. U kunt uw brief of mail naar de griffie sturen: dit is de afdeling binnen het Gemeentehuis, die de Gemeenteraad ondersteunt. De griffie zorgt ervoor dat uw brief of mail bij alle raadsleden van alle raadsfracties in de Gemeenteraad terecht komt.

U kunt uw brief mailen naar: griffie@papendrecht.nl.

Wat gebeurt er met uw mail of brief?

Uw brief komt op de lijst ingekomen stukken (LIS) van de eerstvolgende raadsvergadering. U krijgt een bericht dat wij uw bericht hebben ontvangen en op welke wijze de brief geagendeerd wordt.

 De Gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

  • voor kennisgeving aannemen, dit gebeurt meestal;
  • uw mening meewegen als ze een besluit nemen;
  • het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven;
  • toevoegen aan een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. (eventueel openbaar op uw verzoek: stuur uw brief dan in een Word document zodat privacy gevoelige gegevens eruit gehaald kunnen worden).

Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar.

  • De griffie kan de brief doorsturen naar mensen die hem opvragen: dat kunnen inwoners maar ook media zijn.
  • De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.
  • Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd door inwoners of journalisten.
  • E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens staan achter een inlogcode op het Raads Informatie Systeem (RIS) van de raad. Alleen personen met een inlogaccount kunnen erbij.

Let op: U krijgt geen inhoudelijke reactie van de Gemeenteraad als geheel. Niet alle politieke partijen in de Gemeenteraad hebben dezelfde mening over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht worden gebracht. Raadsleden van één of meer fracties kunnen contact met u zoeken naar aanleiding van uw brief of mail. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.