Jaap Hoogeveen

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Jaap Hoogeveen

Algemeen

Begin negentiger jaren heb ik mij ingezet voor het behoud van het Vijverpark. Het werd mij al snel duidelijk: Je kunt als betrokken inwoner wel degelijk je stem laten gelden en invloed uitoefenen. Lid worden van het PAB en later gemeenteraadslid waren logische vervolgstappen.
Als lokale partij is het PAB het beste in staat om zaken die bij de inwoners en ondernemers van Papendrecht spelen ook politiek op te pakken. Vanuit een zelfstandige positie en vooral niet aangestuurd door een landelijke partijlijn.
Zelf voel ik mij sterk betrokken en verantwoordelijk voor een goede en groene leefomgeving. Ook vind ik dat democratie zo dicht mogelijk bij de inwoners moet staan en niet op afstand. Als raadslid moet je lokaal bekend en benaderbaar zijn. Dus zelf gaan kijken en luisteren als er iets speelt. Vooral geen Drechtstad dus. Gewóón voor Papendrechters!

Jaap Hoogeveen

Nevenfuncties

Senior consultant

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens