Jaap Hoogeveen

Jaap Hoogeveen

Foto van Jaap Hoogeveen

Contact informatie

E-mailadres:
j.hoogeveen@p-a-b.nl
Logo van PAB
Fractie: PAB Periode: van: 28 april 2010 tot: Functie: Raadslid
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: tot: Functie: Raadslid

Begin negentiger jaren heb ik mij ingezet voor het behoud van het Vijverpark. Het werd mij al snel duidelijk: Je kunt als betrokken inwoner wel degelijk je stem laten gelden en invloed uitoefenen. Lid worden van het PAB en later gemeenteraadslid waren logische vervolgstappen.
Als lokale partij is het PAB het beste in staat om zaken die bij de inwoners en ondernemers van Papendrecht spelen ook politiek op te pakken. Vanuit een zelfstandige positie en vooral niet aangestuurd door een landelijke partijlijn.
Zelf voel ik mij sterk betrokken en verantwoordelijk voor een goede en groene leefomgeving. Ook vind ik dat democratie zo dicht mogelijk bij de inwoners moet staan en niet op afstand. Als raadslid moet je lokaal bekend en benaderbaar zijn. Dus zelf gaan kijken en luisteren als er iets speelt. Vooral geen Drechtstad dus. Gewóón voor Papendrechters!

Jaap Hoogeveen