Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

2 zetels

Rekenkamercommissie Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht ondersteunt de Gemeenteraad bij haar kaderstellende en controlerende rol. Dit doet de Rekenkamer door het uitvoeren van onderzoeken. Volgens de Gemeentewet onderzoekt de Rekenkamercommissie de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek en presenteert haar resultaten aan de Gemeenteraad. Het is van belang dat het onderzoek zinvol is voor de Gemeenteraad. Daarom gaat de Rekenkamercommissie regelmatig in gesprek met raadsleden over de wensen in de raad.

 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens