Beeldvormende bijeenkomst 14 juli: Vuurwerk/jaarwisseling

Gepubliceerd op: 13 juli 2020 09:25

Op 14 juli 2020 om 20.00 uur houdt de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst over vuurwerk en de jaarwisseling. Op 14 juli wordt gesproken over de stand van zaken van het brede participatietraject, dat vanwege de corona-crisis niet volledig kon worden afgerond. Ook wordt de raad geïnformeerd over de handhaving bij de overlast hotspots tijdens de jaarwisseling, zoals de PJ Oudstraat. Daarnaast bespreekt de raad of Papendrecht wel of niet meedoet met een gezamenlijke vuurwerkshow op het drierivierenpunt tijdens de komende jaarwisseling. Een vertegenwoordiging van de kerngroep is als toehoorder aanwezig. Deze kerngroep heeft meegedacht over het participatietraject met inwoners voor de uitwerking van de jaarwisseling in Papendrecht. Het participatietraject krijgt in 2021 een vervolg voor de jaarwisseling 2021/2022.