Meedoen

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger mee kunt praten, denken en doen met de gemeente.

1. Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee voor Papendrecht? Met het burgerinitiatief kunt u een onderwerp dat u belangrijk vindt direct op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Iedere inwoner van Papendrecht van 16 jaar en ouder kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook bedrijven of instellingen kunnen een voorstel indienen. Dit voorstel kan over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal spelregels voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs het hele dorp. Uw initiatief moet worden ondersteund door ten minste 35 inwoners van Papendrecht (van 16 jaar of ouder). Lees meer

2. Spreekrecht

Iedere burger kan gebruik maken van het zogeheten spreekrecht. Dit houdt in dat u, uw mening kunt meegeven aan de Gemeenteraad. De (duo)raadsleden kunnen uw mening betrekken bij hun afwegingen. Inspreken kan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar u kunt ook inspreken over een onderwerp dat u aan het hart gaat maar niet op de agenda staat. Inspreken is voor de meeste inwoners geen dagelijkse bezigheid. Daarom hebben we de gang van zaken voor u op een rij gezet. Lees meer

3. Inspraak en participatie

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. We luisteren naar uw ideeën en argumenten. Bijdragen kan op twee manieren: via inspraak of participatie. Wanneer inspraak of participatie aan de orde is, dan leest u dat op de website, facebook of in het Papendrechts Nieuwsblad. Lees meer

4. Rekenkamercommissie

De missie van de Rekenkamercommissie Papendrecht is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Dit doet zij door inzicht te verschaffen in het functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren. Lees meer

5. Referendum

Lees meer

6. Brief sturen

Wilt u een (digitale) brief sturen aan de gemeenteraad van Papendrecht? Dat is heel eenvoudig. Lees meer

7. Contact fractie of raadslid

Als u een goed idee heeft voor Papendrecht of iets anders voor wil leggen dat u belangrijk vindt, kunt u dit zelf aankaarten. Als een raadslid of een fractie uw idee of onderwerp belangrijk vindt, kunnen zij dit idee of onderwerp overnemen en verder brengen. Lees meer

Heeft u een vraag? U kunt altijd contact opnemen met de griffie van Papendrecht via 14078 stuur een e-mail naar griffie@papendrecht.nl