Raad 2 juli: Kijk thuis live mee

Gepubliceerd op: 29 juni 2020 16:55

De gemeenteraad vergadert donderdag 2 juli vanaf 20.00 uur. Gelet op de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vindt deze vergadering digitaal plaats. 

Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende agendapunten:
• Benoeming raadsadviseur/plv. griffier
• Jaarrekening 2019
• Integrale herziening APV
• Verantwoording ENSIA 2019 (over informatiebeveiliging)
• Vaststellen bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan
• Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gevudo

U kunt de vergadering bekijken via de link naar de livestream.