Commissie Ruimte

Naam: Commissie Ruimte

DEZE RAADSCOMMISSIE IS VANWEGE DE PILOT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (TIJDELIJK) VERVALLEN

De commissie Ruimte adviseert en overlegt over diverse onderwerpen over de ruimtelijke ordening.

Onderwerpen:

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • centrumontwikkelingen
  • volkshuisvesting
  • milieu
  • verkeer en vervoer
  • grondexploitatie (m.u.v. het complex Centrum)

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens