Platform maatschappelijke verkenning (PMV)

Naam: Platform maatschappelijke verkenning (PMV)

Het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) bestaat uit vertegenwoordigers van de 9 raadsfracties en heeft als taak contact te onderhouden met de inwoners van Papendrecht. Op die manier peilt het platform welke onderwerpen leven onder Papendrechters.

Het PMV pikt signalen op uit de Papendrechtse gemeenschap en brengt deze onder de aandacht van de door de gemeenteraad ingestelde raadscommissies. Het PMV geeft dus geen politiek oordeel over een bepaalde zaak, maar doet alleen aanbevelingen en suggesties voor mogelijke agendapunten voor de raadscommissies.

De leden van het PMV leggen regelmatig bezoeken af en nodigen vertegenwoordigers van organisaties uit vergaderingen van het PMV bij te wonen. Het PMV streeft er naar om op locatie te vergaderen, dat wil zeggen dat een vereniging, instelling of organisatie kan worden voorgesteld de vergadering bij deze instelling 'in eigen huis' te houden zodat er ter plekke een kijkje achter de schermen kan worden genomen door de leden van het PMV.

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens