Platform maatschappelijke verkenning (PMV)

Naam: Platform maatschappelijke verkenning (PMV)

1 zetel

Het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) bestaat uit vertegenwoordigers van de 9 raadsfracties en heeft als taak contact te onderhouden met de inwoners van Papendrecht. Op die manier peilt het platform welke onderwerpen leven onder Papendrechters.

Het PMV pikt signalen op bij maatschappelijke organisaties en de Papendrechtse gemeenschap en brengt deze (zo nodig) onder de aandacht van de (gehele) gemeenteraad. Het PMV geeft geen politiek oordeel over een bepaalde zaak, maar luistert, pikt signalen op en doet eventueel aanbevelingen en suggesties voor mogelijke agendapunten voor de gemeenteraad.

Alle (duo)raadsleden kunnen deelnemen aan vergaderingen van het PMV: de samenstelling van het PMV wisselt hierdoor per vergadering.
Mevrouw (Akkie) Bokma (raadslid VVD) is voorzitter van het PMV.

Het PMV legt ongeveer 4 keer per jaar een bezoek af en nodigt vertegenwoordigers van organisaties uit, om vergaderingen van het PMV bij te wonen. Het PMV streeft naar vergaderen op locatie, dat wil zeggen dat een vereniging, instelling of organisatie wordt voorgesteld en bezocht. De vergadering wordt bij deze instelling 'in huis' gehouden waarbij ter plekke kan een kijkje achter de schermen worden genomen, door de leden van het PMV.

Leden

Leden van Platform maatschappelijke verkenning (PMV)

  1. Akkie Bokma Raadslid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens