Griffie

Griffie

Contact informatie:

Telefoon: 078-7706214

email: griffie@papendrecht.nl


De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. De griffier is de eerste advsieur van de gemeenteraad. De griffie zorgt voor de agenda's, verzending van de stukken en de verslaglegging. De griffie adviseert de raad, fracties en individuele raadsleden inhoudelijk en procesmatig.

Als u iets aan de gemeenteraad wil voorleggen of iets met een raadslid wil bespreken, kunt u contact opnemen met de griffie. 

 

Leden

Foto van Cecile Bus Cecile Bus (Griffier)
Foto van Chantal Richter Chantal Richter (Raadsadviseur / plv. griffier)
Foto van Jacqueline Kweekel Jacqueline Kweekel (Griffiemedewerker)