Jaco van Erk

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Jaco van Erk

Algemeen

Mijn naam is Jaco van Erk, ik ben 47 jaar en getrouwd met Carla. Samen hebben we vier kinderen.

Mijn motivatie om raadslid te worden heeft te maken met het feit dat ik graag wil luisteren naar wat er speelt in de gemeente of regio. Vervolgens wil ik - waar dit nodig en wenselijk is - komen met goede initiatieven. Op die wijze wil ik op een opbouwende wijze meehelpen kaders te stellen voor het handelen van de gemeente.

Mijn aandacht gaat met name uit naar het sociale domein, onderwijs en samenwerking in de regio

Nevenfuncties

Directeur meerschoolse kindcentrum Oranje Nassau

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens