Rens van Hal

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Rens van Hal

Algemeen

Ik wil een bijdrage leveren aan een duurzaam bestuur van Papendrecht dat ruimte en mogelijkheden biedt aan iedere inwoner om te kunnen wonen, leren, werken en recreëren zoals hij/zij dat wil.  Met duurzaam bestuur doel ik op de wijze waarop de raad en het college omgaan met het milieu, de financiën, de buitenruimte, de voorzieningen en de betrouwbaarheid voor inwoners, organisaties en ondernemingen.


Rens van Hal

Nevenfuncties

Directeur Modus Holding B.V., managing partner / senior adviseur huisvesting en vastgoed HWRK B.V., penningmeester D66 Papendrecht, plv. lid Drechtraad

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens