Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee voor Papendrecht? Met het burgerinitiatief, kunt u een onderwerp wat u belangrijk vindt direct op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Iedere inwoner van Papendrecht van 16 jaar en ouder kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook bedrijven of instellingen kunnen een voorstel indienen. Dit voorstel kan over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal spelregels voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk of zelfs de hele gemeente. Uw initiatief moet worden ondersteund door ten minste 35 inwoners van Papendrecht (van 16 jaar of ouder). Dat kunt u bijvoorbeeld laten zien door een handtekeningenlijst bij te voegen.

Spelregels:

  • Het initiatief gaat over iets dat de bevoegdheid van de gemeenteraad is;
  • Het is geen klacht of bezwaarschrift. Er zijn andere manieren om die in te dienen;
  • Als u alleen maar een vraag heeft over het gemeentelijk beleid, kunt u de vraag gewoon stellen, zonder een burgerinitiatief in te dienen;
  • Binnen 6 maanden kan over eenzelfde onderwerp niet opnieuw een burgerinitiatief worden ingediend;
  • Over hele specifieke financiële onderwerpen, zoals de begroting, salarissen van gemeenteabmtenaren, gemeentelijke belastingen.

Hulp en advies

Papendrechters met een goed idee, kunnen aankloppen bij de Raadsgriffie voor hulp en advies. Het is aan te bevelen, om dat vanaf het begin te doen. De gemeenteraad neemt een ingediend burgerinitiatief pas in behandeling als aan alle voorwaarden is voldaan. De indiener(s) mogen het voorstel zelf toelichten. Zo kunnen belangrijke zaken waarvan burgers vinden dat ze niet of niet voldoende aan bod komen, door henzelf alsnog op de agenda worden geplaatst.

Voor vragen kunt u terecht bij de griffie van de gemeente Papendrecht, telefonisch via 14078 
of via e-mailadres griffie@papendrecht.nl