Spreekrecht

De politiek wil graag weten wat er in Papendrecht leeft. Deze zogenaamde volksvertegenwoordigende rol zorgt ervoor dat zij goede afwegingen maken voor dat ze een besluit nemen over alles wat uw gemeente aangaat. Een van de manieren om te weten te komen wat u als inwoner bezighoudt is als u het ze vertelt. Dat kan onder andere door in te spreken in een van de commissies. Er zijn er drie, de commissie Algemene Bestuurlijke en financiële zaken (ABZ), Ruimte en Samenleving. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een ander onderwerp dat voor u belangrijk is.

Voor veel inwoners is dat geen dagelijkse bezigheid, daarom zetten hieronder een en ander op een rijtje om u daarmee zo goed mogelijk voor te bereiden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met de griffie. U kunt ons bereiken op griffie@papendrecht.nl of op telefoonnummer 078-7706216.

Inspreken

Het spreekrecht is bedoeld voor inwoners of organisaties die de gemeenteraad van Papendrecht over een onderwerp willen toespreken. Een bijdrage (van maximal 5 minuten) kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat van de eerstvolgende raadsvergadering, maar mag hier ook los van staan.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? U kunt zich hiervoor tot 10 minuten voor de vergadering aanmelden via de griffie. Ook als u vragen heeft over de invulling van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via 078-7706216 of griffie@papendrecht.nl. Nb! In verband met de corona-maatregelen wordt u verzocht zich uiterlijk  om 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie aan te melden.

Aanvraag spreektijd

U kunt zich formeel tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de (commissie)griffier om spreektijd aan te vragen. Wij raden u echter aan dit eerder te doen -uiterlijk om 12 uur van de betreffende vergaderdag, liefst nog een dag eerder- zodat wij u goed kunnen informeren en adviseren. Wij kunnen tijdig adviseren over bijvoorbeeld het aanleveren van presentaties of andere informatie die u met  de commissie wil delen.

U neemt contact op met de griffie via griffie@papendrecht.nl of 078-7706216. De griffie noteert uw naam, emailadres en telefoonnummer. Indien nodig kunnen wij dan weer contact met u opnemen. Om de voorzitter van de commissie goed te informeren noteren we ook het onderwerp en wat uw betrokkenheid is bij het onderwerp (bijv. buurtbewoner, voorzitter van een vereniging).

Er kan niet ingesproken worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waar bezwaar en beroep openstaat of heeft gestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Voorbereiding

Niet iedereen is gewend om voor een groep mensen te spreken. Het kan helpen als u wat u wilt zeggen voor uzelf uitschrijft. Als u dat hardop voorleest (voor uzelf of voor iemand anders), weet u hoe het klinkt en hoe lang het duurt. Als u uw bijdrage digitaal hebt, ontvangt de griffie deze graag, zodat deze in het verslag verwerkt kan worden.

U heeft het recht om individueel het woord te voeren. Maar als er meer insprekers over hetzelfde onderwerp zijn die eenzelfde belang naar voren willen brengen, kan het handig zijn van tevoren afstemming te zoeken met elkaar. Uw verhaal kan krachtiger overkomen als u één of enkele woordvoerders de boodschap namens u allen laat brengen. U kunt dan als ondersteuning op de publieke tribune plaatsnemen, zodat zichtbaar is dat ook namens u gesproken wordt. De griffie kan hierin met u meedenken.

Gang van zaken tijdens de vergadering

U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De voorzitter zal u op het juiste moment naar voren roepen. U kunt dan bij het spreekgestoelte uw verhaal doen.

  • Voor het inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen is een apart punt 'spreektijd' op de agenda geplaatst. Na uw bijdrage kunnen de (duo)raadsleden vragen stellen en om een reactie van het college vragen. U kunt als laatste kort reageren.
  • Voor het inspreken bij inhoudelijke onderwerpen op de agenda, wordt u bij het betreffende agendapunt naar voren geroepen. Na uw bijdrage kunnen de (duo)raadsleden vragen stellen en om een reactie van het college vragen. Vervolgens gaan zij met elkaar en het college in gesprek over het onderwerp. Na de eerste termijn krijgt u de gelegenheid om kort te reageren op hetgeen door de (duo)raadsleden en het college is gezegd. U kunt uw standpunt of eventuele onduidelijkheden zo nog beter toelichten.

Spreektijd

De spreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker. Na de reactie van de commissieleden kunt u nog reageren in maximaal 3 minutenWanneer er meerdere sprekers zijn kan de voorzitter de spreektijd evenredig verdelen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de gebruikelijke spreektijd.

Nb! In verband met de corona-maatregelen kan de gang van zaken per vergadering verschillen. Daarom is het van belang contact op te nemen met de griffie, zodat wij u hierover kunnen informeren.

Privacy

Van de commissie- raadsvergaderingen kunnen beeld- en geluidsopnamens worden gemaakt die live worden uitgezonden en na afloop voor iedereen terug te kijken en te luisteren zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, neemt u dan tijdig contact op met de griffie.