Spreekrecht

De politiek wil graag weten wat er in Papendrecht leeft. Deze zogenaamde volksvertegenwoordigende rol zorgt ervoor dat zij goede afwegingen maken, voordat ze een besluit nemen over alles wat uw gemeente aangaat. Eén van de manieren om te weten wat u als inwoner bezighoudt, is als u het ze vertelt. Dat kan o.a. door in te spreken bij een vergadering van de gemeenteraad. U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een ander onderwerp dat voor u belangrijk is. Inspreken vindt in principe plaats, aan het begin van de beeldvormende vergadering. 

Voor veel inwoners is inspreken geen dagelijkse bezigheid, daarom staat hieronder één en ander op een rijtje, om u daarmee zo goed mogelijk voor te bereiden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met de griffie.
U kunt ons bereiken via griffie@papendrecht.nl of via 14078

Inspreken

Het spreekrecht is bedoeld voor inwoners of organisaties die de gemeenteraad van Papendrecht over een onderwerp willen toespreken. Een bijdrage (van maximaal 5 minuten) kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat van de vergadering, maar mag hier ook los van staan.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? U kunt zich hiervoor aanmelden via de griffie. Ook als u vragen heeft over de invulling van het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via 14078 of griffie@papendrecht.nl.

Aanvraag spreektijd

U kunt zich formeel tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier, om spreektijd aan te vragen. Wij raden u echter aan dit eerder te doen - uiterlijk om 12:00 uur van de betreffende vergaderdag. Of eerder, zodat wij u goed en tijdig kunnen adviseren over bijvoorbeeld het aanleveren van presentaties of andere informatie, die u met de commissie wil delen.

U neemt contact op met de griffie via griffie@papendrecht.nl of via 14078. De griffie noteert uw naam, emailadres en telefoonnummer. Indien nodig kunnen wij dan weer contact met u opnemen. Om de voorzitter van de vergadering goed te informeren noteren we ook het onderwerp en wat uw betrokkenheid is bij het onderwerp (bijv. buurtbewoner, voorzitter van een vereniging).

Er kan niet ingesproken worden over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waar bezwaar en beroep openstaat of heeft gestaan;
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • Een gedraging waarover een klacht kan of kon worden ingediend.

Voorbereiding

Niet iedereen is gewend om voor een groep mensen te spreken. Het kan helpen als u wat u wilt zeggen voor uzelf uitschrijft. Als u dat hardop voorleest (voor uzelf of voor iemand anders), weet u hoe het klinkt en hoe lang het duurt. Als u uw bijdrage digitaal hebt, ontvangt de griffie deze graag, zodat deze in het verslag verwerkt kan worden.

U heeft het recht om individueel het woord te voeren. Als er meerdere insprekers over hetzelfde onderwerp zijn, die eenzelfde belang naar voren willen brengen, kan het handig zijn vooraf af te stemmen met elkaar. Uw verhaal kan krachtiger overkomen als u één of enkele woordvoerders de boodschap namens u allen laat brengen. U kunt dan als ondersteuning op de publieke tribune plaatsnemen, zodat zichtbaar is dat ook namens u gesproken wordt. De griffie kan hierin met u meedenken.

Gang van zaken tijdens de vergadering

U kunt plaatsnemen op de publieke tribune. De voorzitter zal u op het juiste moment naar voren roepen. U kunt dan bij het spreekgestoelte uw verhaal doen.

  • Voor het inspreken over niet-geagendeerde onderwerpen is een apart punt 'spreektijd' op de agenda geplaatst. Na uw bijdrage kunnen de (duo)raadsleden vragen stellen en om een reactie van het college vragen. U kunt als laatste kort reageren.
  • Voor het inspreken bij inhoudelijke onderwerpen op de agenda, wordt u bij het betreffende agendapunt naar voren geroepen. Na uw bijdrage kunnen de (duo)raadsleden vragen stellen en om een reactie van het College vragen. Vervolgens gaan zij met elkaar en het College in gesprek over het onderwerp. Na de eerste termijn krijgt u de gelegenheid om kort te reageren op hetgeen door de (duo)raadsleden en het College is gezegd. U kunt uw standpunt of eventuele onduidelijkheden zo nog beter toelichten.

Spreektijd

De spreektijd is maximaal 5 minuten per inspreker. Na de reactie van raadsleden kunt u nog reageren in maximaal 3 minuten. Wanneer er meerdere sprekers zijn, kan de voorzitter de spreektijd evenredig verdelen. In bijzondere gevallen kan de voorzitter afwijken van de gebruikelijke spreektijd.

Privacy

Van de oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergaderingen worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt die live worden uitgezonden via deze website. Na afloop zijn deze opnamen terug te luisteren en te kijken.

Inspreken vindt in principe plaats bij een beeldvormende vergadering. Als u inspreekt bij een beeldvormende vergadering in de raadzaal, wordt dit live uitgezonden. Inspreken bij een beeldvormende vergadering in een andere ruimte dan de raadzaal, wordt niet live uitgezonden. Als u inspreekt bij een oordeelvormende vergadering (omdat dit niet mogelijk was bij de beeldvormende vergadering) dan wordt dit live uitgezonden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het feit dat uw inspraak wordt uitgezonden, meld dit dan a.u.b. tijdig bij de griffie.