Inspraak en participatie

We willen onze inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid en bij het nemen van besluiten. We luisteren naar uw ideeën en argumenten. Dit kan op twee manieren: via burgerparticipatie en via inspraak.

Wat is het verschil?

Burgerparticipatie

Tijdens het maken van plannen of beleid. U denkt of praat dan in een vroeg stadium mee over de plannen of helpt zelfs actief mee met het maken van de plannen. Afhankelijk van het onderwerp wordt een vorm gekozen, zoals een rondetafel-gesprekken, interviews, enquêtes, wandelingen, hoorzittingen enz.

Inspraak

Nadat het (beleids)plan met de afgesproken vorm van participatie is afgerond. Dan begint namelijk de democratische procedure voor besluitvorming. Het plan of het nieuwe beleid wordt in een commissie besproken. Uiteindelijk neemt de raad een besluit. Tijdens de democratische procedure kunt u uw mening laten horen d.m.v. wettelijke inspraak­mogelijkheden.

Publicatie en informatie

Wanneer inspraak of participatie aan de orde is leest u dat op de gemeentelijke website, facebook en de gemeentepagina's in het Papendrechts Nieuwsblad