Rekenkamercommissie

De missie van de Rekenkamercommissie Papendrecht is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de gemeente en van de instellingen en verbonden partijen die door de gemeente worden gesubsidieerd, door inzicht te verschaffen in dit functioneren en waar mogelijk aanbevelingen te doen om dit functioneren te verbeteren. De Rekenkamercommissie bereikt haar doel door het (laten) uitvoeren van onafhankelijke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de organisatie. In de onderzoeken kunnen tevens rechtmatigheidsaspecten en elementen van financieel beheer aan de orde komen. Ook let de Rekenkamercommissie op de beginselen van goed bestuur (integriteit, democratische besluitvorming, toezicht, handhaving en publieke verantwoording).

 

De Rekenkamercommissie Papendrecht, een zogeheten gemengde commissie, bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en twee leden van de gemeenteraad (een lid vanuit de oppositie en coalitie). De Rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

 

De samenstelling is als volgt:

 

Voorzitter
Dhr. Drs. R.J.A. (Ronald) Clayden (benoemd per 1 juni 2005 en daarna herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2012, vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2016  en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2020)

 

Externe leden
Mw. T. (Tanja) Groenendijk - de Vos MA (benoemd per 1 juli 2008 voor de periode tot 1 januari 2012,  vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2016 en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2020)

Dhr. drs. M.P. (Martijn) Groenewegen MBA MCM (benoemd per 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 en vervolgens herbenoemd voor de periode tot 1 januari 2020)

 

Leden vanuit de gemeenteraad

Mw. A. (Adrie) van den Adel (per 7 juni 2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

Dhr. J.G.S. (Jose) van der Tak MSc (per 18 oktober 2018 benoemd tot het eind van de zittingsperiode van de huidige gemeenteraad, voorjaar 2022)

 

Secretaris

Griffie Papendrecht, griffie@papendrecht.nl